Крайова
Булава УПН

Новацька вмілість - це частина новацької програми в формі серії коротких занять, розвивають знання і вміння з одної ділянки зацікавлення. Новацькі вмілості поділені на 7 основних тематичних категорій. Після завершення програми вмілости, новак/новачка одержує відповідну приписану відзнаку вмілости й посвідку складення новацької вмілости.

Вмілості УПН