Крайова
Булава УПН

Реєстрація зголошених новацьких частин (підготовчих гнізд, самостійних роїв) відбувається за виповнення наступних вимог:
- наявність вишколеного виховника — дійсного члена Пласту (перехід щонайменше Ради Орлиного Вогню впорядників) та підписання ним Заяви Гніздового (відповідно до зразка);
- наявність щонайбільше одного невишколеного виховника (для гнізда);
- вчасне подання Крайовому Проводу УПН звіту про діяльність (відповідно до зразка);
- подання мотивації назви гнізда (довільно);
- виповнення Реєстраційного Листка (відповідно до зразка);
- переслання копії рішення станичної старшини у справі реєстрації частини і затвердження гніздового/в.о.гніздового (відповідно до зразка).

Числа гніздам/самостійним роям надаються після:
- успішного переходу гніздовим/в.о.гніздового Ради Орлиного Вогню гніздових (здобуття щонайменше I ступеня в КВ УПН);
- вчасного надсилання Крайовому Проводу УПН звітів про діяльність протягом щонайменше двох звітних термінів (відповідно до зразка);
- оформлення необхідної атрибутики (тотем, знамено тощо);
- за умови ведення Книги і Хроніки Гнізда.

При відсутності звітів за один звітний термін відповідна частина завішується у правах, впродовж двох звітніх термінів — викреслюється з реєстру. Після розв’язання новацької частини число і назва не можуть бути використані вдруге.

Відновлення частини, яка за час свого існування отримала число в реєстрі частин УПН, відбувається шляхом виконання вимог на реєстрацію підготовчого гнізда
та можливе тільки в осередку, де вона була заснована. Рішення у даній справі не може бути прийняте щодо самостійного рою.

Реєстраційний листок